Üks keerukam osa elektripaigaldise juures on kilbid. Samas on just kilbis leiduv õigesti valitud aparatuur see mis tagab inimeste ja koduloomade kaitse ning välistab hoonete süttimise elektrist.

Teeme koostööd kõigi Eesti suurimate kilbitootjatega ja vajadusel koostame väiksemaid jaotuskeskusi ise.