Teooriatunnis õpetatakse, et käidukorraldus on elektriohutusseadusest tulenev kohustus kõigile hoonetele, mille peakaitse on suurem kui 100 A või mille elektrisüsteem on kõrgepingel.

Täpselt nii see ongi, aga mitte ainult. Hoone omanik või kasutaja tahab seal tegeleda sellega, milleks hoone on loodud. Ei ole mõeldavgi, et kõik kõike oskavad ja peavad teadma. Elektripaigaldise puhul on just käidukorraldaja see võtmelüli elektripaigaldise ohutu korrasoleku ja hoone omaniku vahel ja just seda me soovimegi pakkuda.